Technieken

Therapeutische technieken


Cognitieve gedragstherapie
CGT is zoveel mogelijk gericht op het heden en de dagelijkse praktijk. Bij de cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt: anders denken leidt tot anders voelen en handelen. Je krijgt opdrachten en oefeningen die je thuis kunt uitvoeren, zoals registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten, gedachte-experimenten, communicatieoefeningen of ontspanningsoefeningen.

Oplossingsgerichte therapie
Deze vorm van therapie gaat niet zozeer uit van mogelijke oorzaken van je problemen, maar gaat uit van het versterken van je positieve kwaliteiten en het gebruiken van oplossingen die je al in je hebt. Wat zou je bijvoorbeeld doen als het probleem fictief al opgelost zou zijn? Hoe zou je je anders gedragen? Wie of wat zou een positief effect hebben op je klachten? In de behandeling gaan we op zoek naar oplossingen.

Schemagerichte therapie van J.Young
Schema’s bepalen hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen kijkt. De kiem voor de manier waarop je naar jezelf kijkt is gelegd in de kindertijd. Een schema kun je zien als de bril waardoor je naar de wereld en naar jezelf kijkt. Een gekleurde bril die je blik vervormt en je manier van denken en voelen en je gedrag sterk beïnvloedt. Je kunt leren hoe je negatieve schema’s minder invloed op je leven kunt geven zodat je gezonde schema’s meer ruimte krijgen en je je beter kunt ontwikkelen.

Cliëntgerichte psychotherapie
Een grondgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie is dat de houding van de psychotherapeut in dit gesprek van groot belang is. Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: medeleven, acceptatie en echtheid. Dat wil zeggen: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is, d.w.z. hij is niet veroordelend en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen. In de cliëntgerichte visie zorgen deze basiselementen voor een veilige sfeer, waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen.