Therapeutische technieken

 

 

Cognitieve gedragstherapie

CGT is zoveel mogelijk gericht op het heden en de dagelijkse praktijk. Bij de cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt: anders denken leidt tot anders voelen en handelen. Je krijgt opdrachten en oefeningen die je thuis kunt uitvoeren, zoals registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten, gedachte-experimenten, communicatieoefeningen of ontspanningsoefeningen.

 

Oplossingsgerichte therapie

Deze vorm van therapie gaat niet zozeer uit van mogelijke oorzaken van je problemen, maar gaat uit van het versterken van je positieve kwaliteiten en het gebruiken van oplossingen die je al in je hebt. Wat zou je bijvoorbeeld doen als het probleem fictief al opgelost zou zijn? Hoe zou je je anders gedragen? Wie of wat zou een positief effect hebben op je klachten? In de behandeling gaan we op zoek naar oplossingen.

Cliëntgerichte psychotherapie

Een grondgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie is dat de houding van de psychotherapeut in dit gesprek van groot belang is. Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: medeleven, acceptatie en echtheid. Dat wil zeggen: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is, d.w.z. hij is niet veroordelend en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen. In de cliëntgerichte visie zorgen deze basiselementen voor een veilige sfeer, waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen.

 

Imago (Relationship) Therapy

Imago Relationship Therapy is an effective and compassionate approach to bridging the distance between partners. The principles and practices of Imago Therapy are first described by Harville Hendrix and Helen Hunt. The brain unconsciously creates this image of a partner to seek healing, and to leave the wounds of childhood in order to grow. The wounds a person has will unintentionally be repeated by their partner, which unconsciously for the person triggers old emotions. Both people in the relationship will learn how to heal one another, and appreciate them for the person they are. ‘We believe strongly in the Dialogue that we physically design our sessions around it. There are no couches or desks – you sit facing your partner, so it’s easier to talk to each other. An Imago Therapist is acting as facilitator for your conversation. Imago believes our job is to empower you to strengthen your own relationship.’

 

Schemagerichte therapie van J.Young

Schema’s bepalen hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen kijkt. De kiem voor de manier waarop je naar jezelf kijkt is gelegd in de kindertijd. Een schema kun je zien als de bril waardoor je naar de wereld en naar jezelf kijkt. Een gekleurde bril die je blik vervormt en je manier van denken en voelen en je gedrag sterk beïnvloedt. Je kunt leren hoe je negatieve schema’s minder invloed op je leven kunt geven zodat je gezonde schema’s meer ruimte krijgen en je je beter kunt ontwikkelen.