Therapie werkwijze

 

Therapie, intensieve begeleiding

Bij therapie gaan we op zoek naar patronen die je belemmeren je prettig te voelen. We proberen die patronen vanuit acceptatie langzaam op te lossen. Accepteren van ‘wat er nu is’ of ‘hoe het nu gaat’, is nodig om inzicht te krijgen in je denkpatronen en automatische reacties. Je gaat er daarna aan werken om andere richtingen voor jezelf te kiezen, anders te reageren of meer steun voor jezelf te organiseren.

Ik maak gebruik van verschillende therapeutische technieken:

 • cognitieve gedragstherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • imago Relationship Therapy
 • schemagerichte therapie van J.Young
 • cliëntgerichte psychotherapie
 • existential therapy

Als je geïnteresseerd bent meer te lezen over deze technieken, klik dan hier.

Coaching, persoonlijke verdieping en exploratie

Bij coaching hoeft geen sprake te zijn van een ‘probleem’, eerder van een verlangen om je functioneren op het werk, binnen je sociale netwerk of thuis lichter te maken. We bekijken dat gezamenlijk en bespreken manieren om verbetering te bereiken:

 • Als je ontevreden bent over jezelf
 • Bij overbelasting (ter voorkoming van burn-out)
 • Om te onderzoeken waar je talenten en kwaliteiten liggen
 • Voor het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Wanneer er geen balans meer is tussen werk en privé

 

Lichaamswerk, ervaring naast woorden

De combinatie van gesprekstherapie met lichaamswerk biedt verschillende ingangen tot herstel. Lichaamswerk betekent niet dat er met aanraking gewerkt wordt, omdat dat niet hoeft. Het gaat mij voornamelijk om het verhogen van het lichamelijke bewustzijn. Heel vaak hebben cliënten er veel aan om te leren beter te ‘luisteren’ naar signalen van hun lichaam. We kunnen ook gebruik maken van een techniek die ‘Focussen’ heet. Dat is een manier om je aandacht naar binnen te richten en te omschrijven wat je aantreft; ik begeleid je in een soort ‘meditatie-gesprek’.

Daarnaast zijn er vele oefeningen voorhanden die in de therapieruimte uitgevoerd kunnen worden om bijvoorbeeld kracht of grenzen beter aan te leren voelen. Letterlijk en figuurlijk ‘beweging laten komen waar je je vastgelopen voelt’ is het doel.

We beschouwen yoga ook als therapeutische methode. Zie voor meer informatie de yoga pagina van de website.

We bieden massage en Reiki aan ter bevordering van ontspanning en integratie. Bekijk voor massage de pagina Doby van den Berg.