Hoe gaan we om met de schok van oorlog, met getuige zijn van geweld, met een gevoel van machteloosheid? Hoe brengen we onszelf in balans als we ons betrokken voelen? Hoe wijzen we geweld af zonder de taal van haat en gefilterde informatie? Deze vragen zijn belangrijk voor mij/ons, voor ieder van ons die anderen heeft te ondersteunen. Ik denk aan al die mensen die sinds de pandemie al emotioneel uitgeput, angstig of depressief waren. Ik denk aan mensen met kinderen overal ter wereld die zich voor de taak zien om geweld uit te leggen. Ik besef de ongelijkheid in aandacht, financiële steun en opvang afhankelijk van waar je woon en opgroeit. Ik zie de oude politieke generatie wederom de cultuurgrenzen benadrukken terwijl burgers en de jongere generaties vaak niet op die manier onderscheiden maar het meest de dupe zijn van verwrongen politieke verhoudingen.

Mijn advies:

  • Vraag om steun, begeleid op zijn minst jezelf, praat, onderzoek, probeer het onbegrijpelijke te verwerken.
  • Neem de tijd voor je emoties (juist als je ze wilt onderdrukken)
  • Als je nieuws leest/ziet reguleer jezelf. Vraag jezelf: hoe vaak en op welke momenten van de dag check ik, hoe reageert mijn zenuwsysteem dan, hoe reageer ik op anderen?
  • Het observeren van je ademhaling kun je gebruiken om je bewust te worden van veranderingen in je stressniveau, gemoed en denken.
  • Ademtechnieken (Pranayama) kun je gebruiken om een stressrespons te keren, bv 4in 4uit, 4in 6uit, 4in 8uit verspreiden over telkens een aantal minuten. Of je middenrif vrijmaken met adem of beweging.

De consequenties van de pandemie zijn voor iedereen zo verschillend geweest en nóg aanwezig. In het begin van de oorlog in de Oekraïne, besefte ik dat ik me had voorgesteld dat een moderne oorlog nooit meer zoveel burger slachtoffers zou maken als vroeger. Hoe fout was die voorstelling.
Maar zonder buiten mijn expertise te treden, sinds de pandemie voel ik me erg geremd een mening toe te voegen aan zoveel meningen en (zogenaamde) experts op social media. Tegelijkertijd voel ik me zo sterk geroepen te blijven benadrukken om open te blijven, alle kanten te horen, empathie voor ieders angst te hebben. Alleen door ons bewust te worden, kunnen we transformeren.

Transcript War and Peace Within:
Sometimes we find ourselves at war with another person.
Maybe with our family, with our society,
with our tradition.
But we may learn that when we are at war with someone else,
that may be a war within us.
And that is why we don’t want to go home.
Of course there is a war within, and around us,
but there is something else.
There is also peace and joy.
And we should learn to go home in order to
touch joy and peace within us, and around us.
And this is very important
because all of us need to be nourished, to be stable
in order to be able to go further to do something for the people around us.
I know many of you are very dedicated to the cause of peace,
of social justice.
But many of us feel at times lost,
angry, despair.
We are overwhelmed by the tremendous amount of suffering around us, and even inside of us.
We need a source of energy, a source of peace, of joy in order to counter-balance.
Because we know that if we do not have some amount of peace, joy and happiness,
we cannot do it.
We cannot continue.
The practice of arriving helps us to touch the peace, inner joy within
in order to get nourished.
And that practice to help us to generate…
the energy of mindfulness that will help us to touch the war within and around us.
Because touching the war without strength,
without the energy of mindfulness, may be dangerous.
We’ll be overwhelmed by it, we’ll be shut by it.
Therefore before we learn to touch the war within and around us,
we should cultivate the energy of mindfulness.
And that kind of cultivation could be realized
when we learn to go home
and touch the peace and the joy in us.
In the Buddhist tradition, we talk about our consciousness in terms of seeds…
in terms of bījās.
Bījā means seeds.
We have seeds of peace, of joy, of happiness;
we have seeds of war, of anger, of despair, of hatred in us.
There are seeds of peace and joy and loving kindness in us
that need to be touched.
We should learn to touch them by ourselves,
and we should lead our friends to come and help touching them.
This is the practice.
I always encourage my friends to begin the practice by touching peace…
touching the positive seeds within us
and touching the positive seeds within the other person
It’s pleasant.
It helps nourish each other.
And we know that the deepest kind of touching is with the energy of mindfulness.
And in Buddhist meditation,
to generate the energy of mindfulness to touch peace is very crucial.
We are encouraged not to touch the war first.
We are encouraged not to touch the pain, the despair, the suffering first.
And touching peace we can do as individuals, we can do as a community,
we can do as a nation.